Gehakkelde aurelia

Kenmerken vlinder Voorvleugellengte: 20-26 mm. De bovenkant van de vleuels heeft een oranje grondkleur met zwarte vlekken. De donkerbruine achterrand van zowel de voor- als de achtervleugel is sterk gekarteld. Op de onderkant van de achtervleugel bevindt zich een kleine witte C. Kenmerken rups Tot 35 mm; lichaam zwart met oranjebruine lengtestrepen en een uitgebreide

Blinde bij

De blinde bij is een soort vlieg uit de familie van de zweefvliegen. De blinde bij is noch blind, noch een bij. De blinde bij heeft ongeveer dezelfde vorm en kleur als onze honingbij.

ijsvogel

De ijsvogel (Alcedo atthis) is een prachtige en kleurrijke vogel die behoort tot de familie Alcedinidae. Deze opvallende vogel is te vinden in Europa, Azië en Noord-Afrika en staat bekend om zijn opvallende verenkleed en zijn vaardigheid in het vangen van vis. Het meest opvallende kenmerk van de ijsvogel is zijn opvallende kleuren. Hij heeft

Wespspin

De wespspin (Argiope bruennichi) is een opvallende en grote spinnensoort die voorkomt in delen van Europa, Azië en Noord-Afrika. Deze spin staat bekend om zijn kleurrijke uiterlijk en opvallende zigzagpatroon in het web, wat hem een van de meest herkenbare spinnen maakt. Wespspinnen zijn vaak te vinden in open graslanden, tuinen en braakliggende terreinen. Ze

Sint-Jacobsvlinder

De Sint-Jacobsvlinder (Tyria jacobaeae) is een opvallende en kleurrijke dagactieve nachtvlindersoort die behoort tot de familie van de beervlinders (Erebidae). Deze vlinder staat bekend om zijn opvallende rode en zwarte kleuren, die waarschuwen voor zijn giftigheid, aangezien hij zich voedt met planten die pyrrolizidine-alkaloïden bevatten en deze chemicaliën in zijn lichaam opslaat. Het meest kenmerkende

Koninginnenpage

De koninginnenpage (Papilio machaon) is een opvallende en majestueuze vlindersoort die behoort tot de familie Papilionidae. Deze prachtige vlinder is te vinden in verschillende delen van Europa, Azië en Noord-Afrika, waar hij vaak voorkomt in open graslanden, tuinen en bloemrijke velden. Wat de koninginnenpage zo onderscheidend maakt, is zijn elegante vleugelpatronen en levendige kleuren. De

Bont Zandoogje

Het bont zandoogje (Pararge aegeria) is een prachtige vlindersoort die behoort tot de familie van de zandoogjes (Nymphalidae). Deze vlinder is wijdverspreid in Europa en delen van Azië en wordt vaak aangetroffen in bosrijke gebieden, open bossen, graslanden en tuinen. Wat het bont zandoogje zo herkenbaar maakt, is zijn karakteristieke uiterlijk. De bovenkant van de

kleine watersalamander

De kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris), ook wel bekend als de gewone watersalamander, is een intrigerend amfibie dat veel voorkomt in Europa, vooral in gematigde regio’s. Ze zijn een van de meest voorkomende salamandersoorten en worden vaak aangetroffen in zoetwaterhabitats, zoals vijvers, sloten, moerassen en langzaam stromende beekjes. De kleine watersalamander is een relatief kleine soort,

Hermelijn

Het hermelijn (Mustela erminea) is een kleine, lenige marterachtige die wijdverspreid is in Europa, Azië, Noord-Amerika en delen van Noord-Afrika. Het staat bekend om zijn opvallende witte wintervacht, die in contrast staat met zijn zomervacht, die bruinachtig is. Deze schattige roofdieren hebben een slank lichaam, korte pootjes en een lange, dunne staart. Ze zijn uitstekende

Ringslang

Voor de ringslang is aan de spoordijkzijde van het Ecolint een heuse broedhoop gemaakt. In augustus 2015 werd op één van de tuinen dit filmpje gemaakt van een zeldzame ontmoeting met een ringslang. Wil je op je eigen tuin de ringslang ook helpen ? Zorg dan dat je compostbak aantrekkelijk is : losse takken en bladeren, beschut