Wespspin

De wespspin (Argiope bruennichi) is een opvallende en grote spinnensoort die voorkomt in delen van Europa, Azië en Noord-Afrika.

Deze spin staat bekend om zijn kleurrijke uiterlijk en opvallende zigzagpatroon in het web, wat hem een van de meest herkenbare spinnen maakt.

Wespspinnen zijn vaak te vinden in open graslanden, tuinen en braakliggende terreinen. Ze hebben een indrukwekkend uiterlijk met zwarte en gele banden op hun abdomen en hun karakteristieke zigzagpatroon, ook wel een “stabilimentum” genoemd, in het midden van hun web. Het doel van dit opvallende patroon is nog niet volledig begrepen, maar het kan dienen om prooien aan te trekken of roofdieren af te schrikken.

De wespspin is een weefster van grote, krachtige webben en voedt zich voornamelijk met vliegende insecten die in haar web verstrikt raken. Het vrouwtje is aanzienlijk groter dan het mannetje en kan tot 4 cm lang worden, terwijl het mannetje slechts ongeveer 1 cm meet.

Hoewel de wespspin soms angst kan opwekken vanwege zijn uiterlijk, is hij niet gevaarlijk voor mensen en draagt hij bij aan het beheersen van insectenpopulaties in zijn leefgebied. Deze opvallende spin is een interessante en waardevolle toevoeging aan de natuurlijke wereld.