Natuur en toekomst NLK

Groen Beheerplan

Het Groen Beheerplan versie 2022 is naast een leidraad voor het onderhoud van het algemeen groen van tuinpark Nieuwe Levenskracht, een inventarisatie en opsomming van middelen en kennis die nodig zijn voor een goed langetermijnbeheer van het park.

Missieverklaring

Tuinpark Nieuwe Levenskracht is een groen paradijsje in de stad met grote waarde. Waarde voor flora en fauna, voor intern (eigenaar van een tuin) en extern gebruik (bezoekers). Het park wil voor ieder een bron van tuinplezier en levensvreugd zijn.
Op ten minste vier vlakken willen wij ook een essentiële bijdrage aan de stedelijke leefomgeving leveren. Het park wil een plek zijn voor en ruimte bieden aan:
1. natuurontwikkeling in de stad;
2. recreatief medegebruik;
3. sociale ontmoeting;
4. natuurervaring en –educatie door bijvoorbeeld te kunnen: horen, zien, plukken, ruiken enz.

We willen zoals de AVVN het noemt, een modern tuinpark zijn dat een ‘groene motor’ is in onze stedelijke samenleving.

Nota Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid

De Gemeente Amsterdam heeft een belangrijke nota gepubliceerd over de toekomst van de volkstuinparken in en rond de stad. 

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Neem contact met ons op