De Bond van Volkstuinders

De Bond van Volkstuinders

De Bond van Volkstuinders is een vereniging van 29 volkstuinparken met 6000 tuinen in Amsterdam en omgeving. Ook tuinpark Nieuwe Levenskracht is hiervan lid. De Bond, opgericht op 18 augustus 1917 heeft de volgende doelen:

–  de belangenbehartiging van huurders van volkstuinen;
–  het verwerven van grond, geschikt voor het stichten en verhuren van volkstuinen;
propaganda maken voor het tuinieren op de volkstuin als ontspanning.

De Bond tracht deze doelen te bereiken door het verkrijgen van medewerking en steun van overheden, het geven van voorlichting, het samenwerken met verenigingen die een overeenkomstig doel beogen en andere activiteiten.

De Bond van Volkstuinders verzet zich bijvoorbeeld tegen opheffing of verplaatsing van volkstuinparken en streeft ernaar deze bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen te integreren in eventuele nieuwbouwplannen.

Op hun website staat praktische informatie voor tuinders, formulieren voor schade, links naar andere volkstuinparken, beleidsnota’s, etc.

Neem contact met ons op

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Neem contact met ons op