Algemene leden vergadering 

Tweemaal per jaar vindt de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats. In het voorjaar en in het najaar. Agenda, notulen en aanvullende documenten worden toegezonden en zijn ook hier binnenkort te lezen.

 

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Neem contact met ons op