Bestuur en commissies

Bestuur

Wie vormen het bestuur van Nieuwe Levenskracht? Op dit moment zijn dat:
Lonneke Ketelaar – voorzitter
Anna ten Bruggencate – secretaris
Robert Gangelhof – penningmeester
Hans Koenders – algemeen bestuurslid
Maarten Jongenelen – algemeen bestuurslid
Els de Does – algemeen bestuurslid

Wil je het Bestuur spreken? Iedere eerste zaterdag van de maand vergadert het Bestuur van circa 10.00- 12.00 uur. Daarna is er een spreekuur. Het is prettig als je je hiervoor aanmeldt via de bestuursmail: bestuur@tuinparknlk.nl plus een korte omschrijving van je vraag.

Het Bestuur bespreekt zaken die het hele tuinpark aangaan, zoals financien, onderhoud machines, de relatie met de gemeente, het contact met de Bond van Volkstuinders en door tuinders ingebrachte punten.

Hieronder volgen alle commissies van Nieuwe Levenskracht. In het overzicht Commissielijst en andere tuinfuncties NLK_ oktober 2023 staan de namen van tuinders die in deze commissies zitting hebben.

Groencommissie

Nieuwe Levenskracht is een tuinpark. Dat betekent dat er niet alleen volkstuinen zijn, maar ook veel openbare ruimte. Denk daarbij aan de paden, de perken, de speelweide, de toegang en parkeerplaats.

De openbare ruimte vergt veel onderhoud. En daarbij wordt zoveel mogelijk op ‘natuurlijke’ wijze gedaan. De Groencommissie regelt alle werkzaamheden voor de verfraaiing en verbetering van het complex. Een gedeelte doen de commissieleden zelf. Zij zijn daarvoor een aantal dagdelen in de week aan de slag.

Maar er is veel te doen en daarom wordt verwacht dat alle tuinders hun steentje bijdragen. De Groencommissie regelt dan ook het “algemeen werk”. Dat zijn de maandelijkse werkbeurten op zaterdagochtend, waarop leden twee uurtjes de handen uit de mouwen steken voor het onderhoud aan het complex.

Voor meer informatie, zie : algemeen werk

Bouw- en taxatiecommissie

De Bouw- en taxatiecommissie houdt zich bezig met het toezicht op de bouw en verbouw van de tuinhuisjes, opstallen enz.

Elke bouw of verbouwing heeft goedkeuring van deze commissie nodig, of het nu een huisje, schuur, kas, kist, pergola of iets dergelijks betreft. De regels hiervoor krijgt iedere volkstuinder uitgereikt. Ze zijn ervoor om de volkstuinen en daarmee het park mooi te houden.

De commissie is elke 2e zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur aanwezig in de kantine voor het geven van goedkeuring, het beantwoorden van vragen en het bespreken van plannen.

Maar deze commissie doet meer. Wanneer een tuinder de tuin opzegt en het huisje en de andere opstallen wil verkopen, dan taxeert deze commissie, aan de hand van de richtlijnen van de Bond van Volkstuinders, de verkoopwaarde.

Technische commissie

Hoewel het groen de overhand heeft op het tuinpark is er ook een technische kant. Denk maar aan de waterleiding (elk huisje heeft een aanluiting), de electrische installaties in de verenigingsgebouwen, het gebruik van gas op de tuinen.

Om de technische zaken verantwoord en veilig te hebben, is er de Technische commissie. Zij controleren, adviseren en verbeteren, zodat het veilig blijft op het tuinpark. Zij beheren ook het waterleidingnet, wat vooral rond de vorstperiode een belangrijke taak is.

Tuintaxatie commissie

Wanneer een tuinder de huurovereenkomst opzegt, wordt de tuin getaxeerd. De taxatie bestaat uit twee delen:
– het huisje en ander opstallen
– de aangelegde tuin

Het huisje en de andere opstallen worden getaxeerd door de Bouw- en taxatiecommissie. De situatie van de tuin, dus de planten, heesters en bomen worden getaxeerd door de Tuintaxatie commissie.

Op vragen over planten, heesters of bomen, heeft deze commissie een antwoord, maar ook de mensen van het eco-lint weten veel te vertellen over planten op het tuinpark.

Activiteitencommissie

Naast het tuinieren zijn er ook veel mogelijkheden voor andere ontspannende bezigheden. Voor de leden wordt veel georganiseerd door de Activiteitencommissie.

Zie voor informatie over de activiteiten en evenementen bij “Verenigingsleven”

Kantinecommissie

Het hart van de vereniging is de kantine, waarin een bar is gehuisvest. Men kan daar terecht voor allerlei versnaperingen, zowel eten als drinken. De kantine wordt gerund door de kantinecommissie.

Meer informatie over de kantine vindt u hier.

Jeugdcommissie

Voor kinderen is tuinpark Nieuwe Levenskracht een fijne plek. Buitenlucht, groen en veel ruimte. Maar dat is nog niet alles. De Jeugdcommissie organiseert tal van leuke activiteiten voor de kinderen.

Meer lezen

Inkoopcommissie

Op het tuinpark is een winkel voor de volkstuinders. Hier verkoopt men gasflessen, tuingereedschap, aarde, zand, en grint, mest, kalk, te veel om op te noemen. De Inkoopcommissie zorgt voor de bevoorrading, verkoop en beheer van de winkel.

De winkel grenst aan de parkeerplaats. Het is door de leden zelf gebouwd en ingericht.

Kas- en controlecommissie

Van alle financiële zaken wordt deugdelijk en transparant verslag gedaan. Zo hoort dat bij een vereniging.

De Kas- en controlecommissie ziet er op toe dat alle kasboeken kloppen en er elk jaar verslag wordt gedaan van inkomsten en uitgaven. Zij werken daarbij nauw samen met de penningmeester(s) van de vereniging.

Op de jaarlijkse ledenvergadering wordt verantwoording afgelegd over de financiën van de vereniging.

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Neem contact met ons op