Reglementen en voorschriften

Reglementen en voorschriften

Op de website van de Bond van Volkstuinders staan alle algemene reglementen, benodigde formulieren en praktische informatie die je als tuinder nodig hebt. 
Nieuwe Levenskracht heeft enkele aanvullingen op de reglementen. Alles kun je vinden als je door scrolt naar beneden.

Groen Beheerplan

Het Groen Beheerplan versie 2022 is naast een leidraad voor het onderhoud van het algemeen groen van tuinpark Nieuwe Levenskracht, een inventarisatie en opsomming van middelen en kennis die nodig zijn voor een goed langetermijnbeheer van het park.

De regels gaan over de aanleg en het onderhoud van de tuin en de bouwsels, de veiligheid op het park, het reilen en zeilen van de vereniging en financiële zaken.
De reglementen, vastgesteld door de Bond van Volkstuinders of door de vereniging zijn hier te downloaden.

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Neem contact met ons op