Algemeen Werk

Algemeen Werk

De publieke ruimte van tuinpark Nieuwe Levenskracht onderhouden de tuinders met elkaar.  Aan de groene uitstraling dragen ze hun steentje bij in de vorm van “algemeen werk”.

In 10 maandelijkse werkbeurten (maart t/m november en één extra) worden op zaterdagochtenden van 10.00-12.00 uur allerlei werkzaamheden verricht. Meestal met een andere tuinder of met een groepje wordt gewerkt aan een deel van het park. Zo leert iedereen elkaar kennen en daarna is het gezellig koffiedrinken in de kantine.

Hoe en wat ?

Vanaf maart tot en met november is er elke zaterdagochtend van 10 tot 12 uur Algemeen Werk. Het is de bedoeling dat elk lid* in iedere kalendermaand éénmaal een werkbeurt doet. In november doet men vanwege de overvloedige bladval in de herfst twee werkbeurten in die maand.

Verzamelen vóór 10 uur bij de loods van de Groencommissie (naast het Jeugdhonk). Na afloop een gratis bakje koffie (of thee) in de kantine !

* leden die een officiële bestuursfunctie vervullen hoeven geen Algemeen Werk te doen. Ook voor sommige commissies geldt een (gedeeltelijke) vrijstelling hiervoor, maar dat is geen vanzelfsprekendheid.

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Neem contact met ons op