Inschrijven

Inschrijven

Enthousiast geworden ? Je bent niet de enige ! Voor een tuin op tuinpark Nieuwe Levenskracht is inmiddels een wachtlijst van bijna 200 mensen. Vanaf het moment van inschrijven moet je rekenen op een wachttijd van zo’n 20 jaar. Dit heeft te maken met de doorstroming: gemiddeld verwisselen 3 tot 5 huisjes per jaar van eigenaar.
Daarnaast hanteert de Bond voor Volkstuinders een woonplaatsbeginsel. Dat betekent dat je je wel kunt inschrijven, maar bij toewijzing van een tuin gekeken wordt naar de woonplaats van de aspirant-tuinder.

Lees hieronder hoe de procedure werkt en wat je mee moet nemen bij de inschrijving.

Wanneer je je toch wilt inschrijven bij Nieuwe Levenskracht dan zijn er twee inschrijfmomenten per jaar, op de eerste zaterdag van maart en die van september. Om in te schrijven is dit de procedure:

1. Ga eerst naar de website van de Bond van Volkstuinders om aspirant/lid te worden. Op deze website vind je het inschrijfformulier van de Bond.

2. Doorloop de Presentatie voor aspirant tuinders met belangrijke informatie.

3. Print het Inschrijfformulier_wachtlijst_NLK voor de wachtlijst en vul het in.

4. Op zaterdag 2 maart 2024 kun je je als aspirant-lid voor een tuin op Nieuwe Levenskracht inschrijven. De inschrijving vindt plaats in de kantine, vanaf 12.00 uur.

5. Geef je hiervoor van tevoren op via bestuur@tuinparknlk.nl !

Om te voorkomen dat nieuwe kandidaten al voor dag en dauw voor de kantine gaan wachten, zal er worden geloot voor het nummer op de wachtlijst. Wie na 12.00 uur komt kan niet meer inschrijven op die dag. Dan wordt het de volgende keer.

Neem het volgende mee:

a. bewijs van inschrijving bij de Bond van Volkstuinders mee ! (zie punt 1)
b. het inschrijfformulier (ingevuld) voor de wachtlijst van Nieuwe Levenskracht
klik hier
c. €25,- inschrijfgeld voor het tuinpark
d. een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of gemeentelijk identiteitsbewijs)

Je komt dan als aspirant-lid op de wachtlijst voor een tuin.

3. De vrijgekomen tuinen worden op volgorde van inschrijving aan de aspirantleden op de wachtlijst aangeboden. Wanneer je aan de beurt bent word je gemaild om de tuin te bezichtigen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat het juiste email adres bekend is bij de Bond en bij het bestuur van Nieuwe Levenskracht.
Wanneer de tuin door een aspirant-lid wordt geaccepteerd, volgt de overdracht.

Neem contact met ons op

Vragen, suggesties of opmerkingen?

Neem contact met ons op