kleine watersalamander

De kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris), ook wel bekend als de gewone watersalamander, is een intrigerend amfibie dat veel voorkomt in Europa, vooral in gematigde regio’s. Ze zijn een van de meest voorkomende salamandersoorten en worden vaak aangetroffen in zoetwaterhabitats, zoals vijvers, sloten, moerassen en langzaam stromende beekjes.

De kleine watersalamander is een relatief kleine soort, meestal tussen de 7 en 10 centimeter lang. Ze hebben een langwerpig lichaam, een platte staart en vier pootjes. Hun huid varieert in kleur en patroon, maar ze hebben meestal een donkere rug met opvallende vlekken of strepen die variëren van geel tot oranje.

Deze salamanders zijn bekend om hun levenscyclus, waarbij ze hun larvale fase in het water doorbrengen voordat ze metamorfoseren tot volwassenen. Ze voeden zich met kleine waterdieren, zoals insectenlarven en wormen, en zijn vaak actief tijdens de schemering en ’s nachts.

Hoewel de kleine watersalamander over het algemeen niet bedreigd wordt, is behoud van hun zoetwaterhabitats cruciaal om hun populaties te beschermen. Ze spelen een belangrijke rol in aquatische ecosystemen en zijn een intrigerend onderdeel van de biodiversiteit in veel Europese waterrijke gebieden.