kleine watersalamander

De kleine watersalamander (Lissotriton vulgaris), ook wel bekend als de gewone watersalamander, is een intrigerend amfibie dat veel voorkomt in Europa, vooral in gematigde regio’s. Ze zijn een van de meest voorkomende salamandersoorten en worden vaak aangetroffen in zoetwaterhabitats, zoals vijvers, sloten, moerassen en langzaam stromende beekjes. De kleine watersalamander is een relatief kleine soort,

Ringslang

Voor de ringslang is aan de spoordijkzijde van het Ecolint een heuse broedhoop gemaakt. In augustus 2015 werd op één van de tuinen dit filmpje gemaakt van een zeldzame ontmoeting met een ringslang. Wil je op je eigen tuin de ringslang ook helpen ? Zorg dan dat je compostbak aantrekkelijk is : losse takken en bladeren, beschut