Op zaterdag 4 mei kun je meelopen met een wandeling langs mooie, bijzondere en ecologisch belangrijke bomen op ons tuinpark. We verzamelen vanaf 13:30 uur bij de kantine, waar je eerst van een kopje koffie of thee kunt genieten. Om 14 uur vertrekken we voor een wandeling van ongeveer 1,5 uur over het park.

Recent zijn alle bomen op het tuinpark door mensen van de Groencommissie geïnventariseerd. In totaal zijn 349 bomen vanwege hun omvang, soort, schoonheid en ecologische waarde op een lijst geplaatst (dit overzicht staat op de website ), hiervan zijn 56 bomen als monumentaal beoordeeld, die we extra moeten koesteren. Er is een grote variatie aan bomen te zien op Nieuwe Levenskracht, er zijn meer dan 100 verschillende soorten. Tijdens de wandeling zal Simon Buisman hier meer over vertellen, waarbij hij uitgebreider ingaat op een 5-tal soorten waardevolle bomen.

Bomen hebben vaak een belangrijke rol voor andere organismen zoals insecten, kevers, vlinders en vogels. Tanne de Goei heeft een studie gemaakt van een aantal ecologisch belangrijke bomen en struiken en zal het leven en relaties een stuk of 5 hiervan nader toelichten.

De wandeling is bedoeld voor tuinders, buurtbewoners en andere geïnteresseerden. Deelname is gratis. We stellen het wel op prijs als je je vooraf aanmeldt bij Jaap van der Veen, e-mail: jvdv3@xs4all.nl.