Algemene Ledenvergadering (ALV)
De najaars-ALV vindt plaats op zaterdag 4 november van 14.00-15.30 uur. We kijken dan terug op seizoen 2023 maar ook vooruit naar de plannen en de begroting voor 2024.
De agenda en bijbehorende stukken worden reglementair uiterlijk drie weken ervoor toegestuurd.
Een voorstel van leden voor de agenda kan uiterlijk zes weken voor deze datum, dus uiterlijk 23 september, worden ingediend. Dat moet schriftelijk gebeuren via de bestuursmail bestuur@tuinparknlk.nl

Ben je verhinderd dan kun je een ander lid van de vereniging machtigen via een Machtigingsformulier tbv ALV.